วัด นา ป า พง ปฏิบัติธรรม

งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2560 หรืองานอาจริยบูชาหลวงปู่ชา สุภัทโท วัด .... ชาวพุทธทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติธรรม วัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี. เริ่มแล้วงานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดหนองป่าพง ~ น้ำดื่มทิพย์นารา. PANTIP.COM : Y10953657 รบกวนผู้ที่ได้สัมผัสวัดนาป่าพงช่วยแสดงความ .... ถามผู้มีประสบการณ์ปฏิบัติธรรม วัดนาป่าพง - Pantip. วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี : สถานปฏิบัติธรรม [0061] - ธรรมะไทย. พระสงฆ์ที่หมดกิเลส,ตายแล้วไปไหน,ท่องขุมนรก,สถานที่ปฏฺิบัติธรรม,สร้าง .... วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี